Sustainability Assessments

In een maatschappij die steeds meer belang hecht aan de natuurlijke resources en meer bepaald aan de eindigheid ervan, is het aspect duurzaamheid ook een essentiële peiler geworden bij vastgoedontwikkelingen en huisvestingsvraagstukken.

Bopro  wil de  "circle of blame" - ontstaan door schijnbaar niet gelijklopende belangen tussen diverse stakeholders van het vastgoedproces - doorbreken. Dankzij onze objectieve en onafhankelijke aanpak trachten wij de verschillende partijen op één lijn te krijgen en ieders behoefte en waardecreatie op elkaar afstemmen.

Onze vastgoed LifeCycle benadering speelt hierin een sleutelrol. De terugverdientijd van energiebesparende maatregelen wordt inzichtelijk gemaakt en de reductie aan CO2 uitstoot berekend.

Bopro meet de duurzaamheid van uw organisatie, uw nieuwe ontwikkelingen of bestaand vastgoed door het uitvoeren van assessments volgens nationaal en internationaal erkende referentiëlen. Bopro bezit als één van de eerste Belgische bedrijven daartoe haar licensie als Breeam International Assessor.

Bopro meet de duurzaamheidscriteria van:

  • Nieuwbouw -en renovatieprojecten (BREEAM International)
  • Bestaand vastgoed (BREEAM In-Use)
  • Gebiedsontwikkelingen (BREEAM Communities) 

Bopro adviseert u tevens in het opzetten van verbetertrajecten tot verduurzaming van uw vastgoedportefeuille.