Corporate Social Responsibility

Onze maatschappij verwacht verantwoord en duurzaam ondernemen waarbij de regels van corporate gouvernance de norm zijn geworden. Bopro paste in 2008 haar structuur aan volgens de aanbevelingen tot deugdelijk bestuur van GUBERNA en verwelkomde haar externe bestuurders: de heren Ivan De Witte (voorzitter), Philippe Janssens en Paul Yvon Billiet.

Huisvesting en mobiliteit hebben een grote impact op duurzaamheid en zijn belangrijke nationale en internationale beleidsdomeinen. Het is dan ook in deze domeinen dat Bopro actief is en zijn klanten in brede zin adviseert.  Geen loze woorden of ideeën, maar een concrete aanpak om op een onderbouwde wijze economisch verantwoord duurzame investeringen te doen.

Duurzaam ondernemen betekent evenzeer het respecteren van fundamentele waarden als integriteit, openheid, vertrouwen en eerlijkheid. Als FRICS engageer ik mij hierbij om zowel in mijn professionele als persoonlijke omgeving de waarden opgenomen in de Golden Standard van RICS na te leven en erop toe te zien dat ook mijn medewerkers en partners binnen Bopro deze attitude en waarden beleven en toepassen.

Peter Garré
Gedelegeerd bestuurder