Références

deSingel Antwerpen

Services Mgt Construction & Project
Secteurs Enseignement, Culture
Client Vlaamse Gemeenschap, Artesis Hogeschool Antwerpen, VRT
Location Antwerpen
Programme 34.000 m² (bestaande gebouw), 13.000 m² (nieuwbouw)

Het bestaande gebouw wordt uitgebreid met een nieuwbouw-volume, ontworpen door architect Stéphane Beel.

Voor deSingel omvat de nieuwbouw onder andere een café-restaurant, een tentoonstellingsruimte, een multimediaruimte, een  theaterwerkplaats, een dansstudio, diverse kantoren en een repetitieruimte voor muziekensembles.

Voor het Conservatorium voorziet het project ondermeer in een zaal voor orkestrepetitie, oefenstudio's en leslokalen, een zaal voor drama- en dans-voorstellingen en diverse randlokalen (kleedkamers, bergingen, kantoren).

Naast de uitvoering van het Project Management, maakte Bopro zowel voor de bestaande gebouwen, als voor de nieuwbouw een inschatting van de te verwachten exploitatiekosten. Bopro ontwikkelde hiervoor het Life-cycle-costmodel op maat van de drie eigenaars en gebruikers.